1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.50 (2 Votes)

Kamagran säilytys

 

  Osta Kamagra geneerinen Viagra tai Cialis

 

 

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Säilytä alle 30 °C.
Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

Älä käytä Kamagraa pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä kysy apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Osta Kamagra